Něco z historie a vývoje terénních motocyklových soutěží ve Mšeně od roku 1950 do roku 2020

Dobře stmelený kolektiv zmůže vše! A tak tomu bylo a je i ve Mšeně. Byla to hrstka nadšenců, která se sdružila k tomu, aby zahájila motoristickou činnost uspořádáním jízdy zručnosti v ulicích města. Kolektiv, prodchnutý jednotící vůlí dal základ populárním „Mšenským motocyklovým soutěžím" uspořádáním I. ročníku v roce 1950 na trati dlouhé 100 kilometrů v bezprostřední blízkosti města. Soutěž si již ve svém prvním ročníku získala značné obliby mezi jezdci pro různorodost terénu a zejména pro svou obtížnost. Nejúspěšnějším družstvem bylo družstvo n. p. Mototechna ve složení: V. Raboch, J. Šulc a F. Kodeda.

 • Program I.ročníku
 • II.ročník v roce 1951 se terénní motocyklová soutěž jela již jako oblastní podnik na trati dlouhé 180 km s účastí 190 jezdců, Nejúspěšnějším družstvem bylo družstvo DAZ Praha ve složení: V. Raboch, J. Čížek, S. Klimt, když nejlepším jednotlivcem byl náš nejúspěšnější jezdec padesátých let Jaromír Čížek z Prahy.

  III. ročník soutěže v roce 1952 měl účast 175 jezdců na trati 185 km. Nejúspěšnějším družstvem bylo opět družstvo DAZ s jezdci O. Chasákem, O. Hamršmídem a J. Kombercem. Organizace soutěží se prohlubovala a byla již natolik pečlivá, spolehlivá a prověřená, že kolektiv, z něhož jednotlivci odcházeli, aby byli nahrazováni jinými si mohl vzít za úkol odpovědnou přípravu soutěží, které byly součástí mistrovství Československé republiky. Trať soutěže byla propracována v rozmanitosti i v obtížnosti terénních úseků, kterých zdejší krajina poskytuje nepřeberné a zároveň pod!e narůstajících požadavků na její délku prodlužována.

 • Program III.ročníku
 • lV.ročník v roce 1953 její trať měřila 228 km a zahrnovala 6 kontrolovaných úseků -„šlapaček" — z nichž nejznámější se staly pověstné „Ďáblovy schody" na Kypě, odkud záběry výjezdu jezdců se staly oblíbenou atrakcí fotoreportérů. Tohoto ročníků se zúčastnilo 140 jezdců. O náročnosti soutěže svědčí skutečnost, že nikdo z účastníků nedojel bez trestných bodů. Nejúspěšnějším družstvem v tomto IV. ročníku Mšenských soutěží bylo opět armádní družstvo s jezdci O. Chasákem, M. Součkem a K. Buchnarem.

  Trať V. ročníku 1954 měřila 265 km. K soutěži bylo přihlášeno 136 jezdců. Tímto rokem začíná údobí „zmoklých" soutěží, což kladlo značné nároky na jezdeckou zdatnost účastníků a zároveň se projevovalo v počtu přihlášených a ve výsledcích. Po zhodnocení průběhu soutěže, která se konala jako finále mistrovství Československa v terénních soutěžích 1954, bylo klasifikováno jen 48 jezdců, z nichž 4 dojeli bez trestných bodů! V tom se obráží poslání a význam Mšenské soutěže, která tak podstatně přispívá k soustavnému růstu vyspělosti československých jezdců.

 • Itinerář 1954
 • Obtížnost VI.ročníku Mšenské soutěže 1955 dosvědčuje nejen její délka 320 km, ale především její výsledky, kdy ze 143 přihlášených jezdců nedojel nikdo bez trestných bodů, což nutno popravdě připsat na vrub zvlášť nepříznivému počasí.

  Dosavadní ročníky Mšenských soutěží plnily nejen svůj stěžejní úkol, pomáhat ve vývoji a růstu jezdecké zručnosti československých jezdců, ale také ve výchově a zkušenostech místního pořadatelského sboru. Vhodné podmínky, dokonale splňující požadavky, kladené na úroveň opravdu „velkých" soutěží — terén i ostatní organizační a pořadatelské předpoklady — v nichž se měnila jak délka trati, tak i počty účastníků, mezi nimiž rostli Čížkové, Chasákové, Polankové, Pudilové, Roučkové aj., převážně rozhodly o tom, že VII. ročník Mšenské soutěže v roce 1956 na trati prodloužené v jednom směru na 380 km byl z pověření ÚAMK Československé republiky uspořádán jako podnik dvoudenní s mezinárodním charakterem. V této soutěži se střetl výkvět našich soutěžních jezdců s 28 zahraničními jezdci, z nichž někteří, tak jako mnohý z našich, byli účastníky M 6 D. Druhý den se táž trať jela obráceným směrem. Diváci se poprvé setkali s novinkou při Mšenské soutěží, s motocykly s přívěsnými vozíky, aby se už nikdy víc na soutěžích ve Mšeně neobjevily.

 • Itinerář 1956
 • Mapa 1956
 • Pořadatel uspěl natolik, že po roční přestávce v roce 1957, kdy bylo kaledářního termínu Mšenské soutěže užito k uspořádání soutěže v Jizerských horách, aby byly prověřeny některé vybrané úseku pro plánovanou trať 33. Mezinárodní šestidenní soutěže FIM se střediskem ve Špindlerově mlýně, byl opět pověřen v roce 1958 přípravou II. ročníku Mezinárodní dvoudenní terénní motocyklové soutěže, zároveň VIII. Mšenské. K soutěži bylo výběrově přihlášeno 130 československých jezdců jednotlivců, 25 zahraničních účastníků, 2 národní družstva o „Cenu národů", 7 továrních družstev a 24 klubová družstva. Soutěž pro naprostou nepřízeň počasí, kdy trvalý déšť a vzdutá hladina vodních toků přímo zaplavily některé úseky trati, musila být ukončena již po prvním dnu.

 • Itinerář 1958-1
 • Itinerář 1958-2
 • Mapa 1958
 • IX. ročník byl uspořádán v roce 1959 za účasti 108 jezdců jako součást mistrovství Československé republiky.

 • Itinerář 1959
 • Po tomto IX. ročníku a po přestávce v roce 1960, vyplněné jinými úkoly, byl roku 1961 uspořádán X. ročník jako finále mistrovství Československa. Tato soutěž byla jubilejní nejenom svým pořadím, ale byla součástí oslav 10 let trvání Automotoklubu Svazarmu ve Mšeně. Na této soutěži se poprvé objevily motocykly nejnižšího objemu 50 cm3. Celkem startovalo 117 jezdců.

  Následná přestávka v pořádání soutěží byla vyplněna přípravou a zajišťováním závodů na ploché dráze na místním stadiónu TJ Sokol. Tak 1. května 1964 byl AMK Svazarmu Mšeno pověřen uspořádáním l. kola mistrovství světa jednotlivců za účasti jezdců z 5 států. Také středisko pořádání motocyklových soutěží bylo přeloženo do Podkrkonoší jako příprava na 38. ročník M 6 D se sídlem ve Špindlerově

  Mlýně roku 1963, na němž byla řada členů ÁMK Svazarmu Mšeno pro své zkušenosti pověřena mnohými odpovědnými funkcemi.

  XI. ročníkem roku 1964 začíná druhá etapa pořádaných soutěží ve Mšeně, jimiž byla nastoupena cesta těžkých soutěží. První z nich byla právě u nás. Tuto i další výstižně charakterizují nadpisy referátů „Světa motorů". V trati se pořadatel vrátil k mnohým osvědčeným úsekům v terénech Českolipská a Českého Ráje. Druhý den se jela táž trať v opačném směru. Tehdy již vzrůstal počet účastníků nejnižší třídy, takže se soutěže zúčastnilo ve třídě do 50 cm3 19 jezdců, do 125 cm3 24 jezdci, do 175 cm3 24 jezdci, do 250 cm3 37 jezdců a do 350 cm3 33 jezdci, celkem 137 jezdců. Mezi jezdci jsou stále ještě jména jako Oldřich Hamršmíd, Frant. Hóffer, Otakar Chasák, Saša Klimt, Karel Pecha, Zdeněk Polanka, Jaroslav Pudil, bratří Roučkové, Vladimír Šedina, Vladimír Štěpán, Arnošt Zemen a mnoho dalších, kteří přispívali svými výsledky v M6D k dobré pověsti československého soutěžního sportu, Objevují se již jména nová, jichž „čas" teprve přicházel, jako Jaroslav Bříza, Zdeněk Češpiva, Josef Fojtík, Jiří Jasanský, Milan Jedlička aj. Jako nové prvky soutěže byly zařazeny zkoušky akcelerace, akcelerace a brždění; takže úkolem jezdců nebylo jenom absolvovat bez úhony trať soutěže, ale dovést stroj k těmto zkouškám ještě s dostatkem jeho sil. Skutečnost, že ne všichni jezdci byli dobře připraveni vystihuje titul článku SM, „Probuzení ze sna", neboť jen 2 jezdci dokončili soutěž bez trestných bodů.

  V roce 1965 — XII.ročník — byla soutěž svým ústředním děním přenesena do letoviska Kokořín—Dolina nejen ubytováním jezdců, ale i startem a cílem. Trať měřila v okruhu jednoho dne 317 kilometrů. Jaro roku 1965 bylo deštivé, proto řada jezdců, která věděla, co je nutno si představit pod pojmem „Mšenská soutěž", se k přejímce strojů nedostavila. Proto ze 143 přihlášených jezdců jen 106 startovalo. Skutečně také již v prvním dni provázel soutěž téměř po její celé trati vydatný liják. První den dokončilo soutěž jenom 17 jezdců, z toho bez bodové ztráty 5. Proto po prvním dnu skončil i tento ročník soutěže. Špatné počasí s velmi obtížnými podmínkami včas upozornily u nových typů motocyklů na nedostatky, které bylo možno před nadcházející M 6 D v Anglii ještě ve zbývajících 3 měsících odstranit. Proto „Svět motorů" nadepsal svůj referát „Mšenská sprcha".

  Zato v roce 1966 při XIII. ročníku soutěže bylo skutečně „Slunce nad Mšenem" podle SM, které odškodnilo jak jezdce, tak pořadatele. „Padesátky" sice startovaly jen 4, ale dojela alespoň jedna, dokonce na „stříbrnou" medaili, když celkem z 92 jezdců na startu soutěže bylo klasifikováno 55, z toho 23 „zlatí", 21 „stříbrný" a 11 „bronzových".

 • video

  XIV. ročník roku 1967 („Mšeno lákavé a zrádné" - SM) zastihl ze 110 jezdců na startu (trať měřila v celkové délce obou dnů 542 km) jenom 52 jezdce u cíle. Největší počet odpadlých bývá příslovečně v prvním dnu soutěže, kdy to bylo 45 jezdců a ve druhém dni jen 13. „Zlaté" hodnocení si odváželi 23 jezdci, „stříbrné" 9 a „bronzové" 20 jezdců. Tato soutěž už viděla jezdce, s jejichž jmény se setkáváme ve spojitosti s největšími úspěchy tohoto sportovního motoristického odvětví, jako jsou Bříza, Císař, Češpiva, Fojtík, Mašitá, Mrázek, Válek a další, Také motocykly nejmenších tříd začaly prokazovat zlepšený výkon, takže do dalších let bylo možno na ně pohlížet s určitými nadějemi i v ČSSR.

  Při XV. ročníku roku 1968 („Křížová cesta kolem Mšena" — SM) odstartovalo 86 jezdců. Přes krásné počasí, suchý terén, odpadlo 50 jezdců, takže k cíli se jich objevilo jen 36, z toho 14 „zlatých", 4 „stříbrných" a 18 „bronzových". Mezi klasifikovanými byl i jezdec ve třídě do 75 cm3 na Tatranu, kdy tyto stroje již měly podstatně lepší výkon. Trať prověřila svými úseky jako je Kypa, Křížová cesta na Bezděz nejen jezdce, ale i stroje před jejich startem v Itálii. Prověrka nedopadla však nejlépe. Byli to tentokráte i jezdci (a jejich stroje), které začátek sportovní sezóny — střed dubna — nezastihl v nejlepší formě.

  Po přestávce roku 1969 uvítal XVI. ročník Mšenské mistrovské soutěže („Mšenské schody" - SM) ve dnech 30. a 31.8.1970 dlouholetého účastníka Mšenských soutěží O. Chasáka již jako trenéra soutěžních jezdců pražské Dukly, který byl s přípravou i s průběhem soutěže velmi spokojen. Soutěž tehdy až na třídy 350 m3 rozhodla o mistrech ČSSR pro rok 1970. Zároveň začala třetí etapa v pořádání soutěží, kdy všechny naše soutěže ve Mšeně byly zahrnuty do závěrečných fází příprav československých jezdců na M 6 D, od roku 1970 pro ČSSR tak úspěšné. Soutěž sama ve svých závěrech ověřila správnost nominace na 45. ročník M 6 D. Některé úseky trati soutěže hned po jejím ukončení posloužily v pondělí 1.9.1970 nominovaným jezdcům pro M 6 D jako tréninkové a byly současně prověrkou připravenosti strojů.

 • foto

  XVII. ročník roku 1971 ve dnech 28, a 29.8. byl malým jubileem, neboť pořadatelský AMK Svazarmu Mšeno slavil 20 let od svého vzniku. Soutěže se zúčastnil 81 jezdec, z toho v prvním dni odpadlí 34 jezdci, ve druhém pak 8 jezdců, takže klasifikováno bylo 39 jezdců, z toho 27 na „zlatou", 5 na „stříbrnou" a 7 na „bronzovou" medaili, takže zbyl skutečně jen výkvět soutěžního sportu. Na závěr vedle výsledků z hlavní soutěže byly zároveň vyhlášeny výsledky celého mistrovství ČSSR roku 1971.

  Po přerušení řady soutěží v roce 1972, když obvyklý termín posloužil k přípravě československé účasti na M 6 D ve Špindlerově mlýně, se v XVIII. ročníku ve dnech 25. a 26.8. 1973 objevilo u přejímky 78 jezdců k poslední prověrce před 48. M6D v USA. Tam jsme byli velmi úspěšní i s novými mladými jezdci jako jsou například mšenští rodáci Jaroslav Kauler, Josef Sirůček. O kvalitě příprav i provedení svědčí referát v SM, číslo 38 z roku 1973, z něhož vyjímáme: „Proto také ještě v pondělí po soutěži 27. 8. si nominovaní jezdci na trati XVIII. Mšenské soutěže vyzkoušeli své stroje, připravované pro USA. Trať soutěže měřila v jednom okruhu 151 km a jela se každý den dvakrát. Druhý den se jela soutěž po téže trati, opětně dvoukolově, avšak opačným směrem. Do každého kola byly zařazeny dvě rychlostní zkoušky formou motokrosu, s odlišným místem startu a cíle. Do jedné z nich se podařilo zařadit zatáčku typu, která čeká naše jezdce v RZ při „6D" v USA. Při této příležitosti je nutno poznamenat, že pořadatelé soutěže věnovali vytýčení a zajištění nejen těchto motokrosových úseků, ale i celé trati, její volbě, značení a pořadatelskému zajištění při vlastní soutěži péči, pro Mšeno příslovečnou. Trať mšenských soutěží se vyznačovala vždy mimořádnou obtížností, danou tím, že okolí Mšena poskytuje nepřeberné množství prvků, žádoucích v soutěži, ať jsou to písky, bahna, kamení, jehličí, tráva, stoupání, známá Kypa, výjezd na Vlhošť, klesání atd. Bohužel, není v silách pořadatelů, aby zabránili lidské zlobě v ničení značek soutěže a dokonce v různých nástrahách, kladením pokáceného dřeva do trati, kde docházelo ke zranění jezdců a pořadatelů. Odmyslíme-li si tyto skutečnosti, plně platí výrok s. Křivky, československého zástupce ve FIM, (a šéf konstruktéra úspěšných soutěžních motocyklů ve Vývojovém závodě JAWA ve Strašnicích, pozn. red. programu), že mšenská soutěž zůstává nejtěžší čs. soutěží s nejlepšími rychlostními zkouškami od doby, kdy se jezdí ve formě motokrosů. Vždycky je to vrcholná prověrka výkonnosti strojů a kvality jezdců." Toto uznání těší, ale zároveň zavazuje. Je to jistě nejlepší a nejvyšší ocenění, jakého se mohlo dostat členům pořadatelského sboru za vynaloženou fyzickou námahu, za volný čas věnovaný přípravě i provedení soutěže, z úst nejpovolanějších.

  K soutěži XIX. ročníku v roce 1974 bylo převzato 77 strojů v objemových třídách od 75 cm3 až do třídy „přes 350 cm3". Jak jinak ani nemohlo být, soutěž jako poslední příprava a prověrka před 49. M 6 D v Itálii byla natolik náročná, že ji dokončili jen 33 jezdci, a to 1 do 75 cm3, 1 do 100 cm3, 2 do 125 cm3, 8 do 175 cm3, 9 do 250 cm3, 6 do 350 cm3 a 6 přes 350 cm3. V nejnižších třídách odpadlo 75%, ve třídě do 125 cm3 50% jezdců. Trať i jízdní doby bylo rozhodně možno dodržet. Soutěž odhalila mezeru mezi špičkou jezdců a dalším jezdeckým polem, i výkyvy ve výkonu reprezentantů. Jen 4 jezdci dojížděli do časových kontrol včas! Náročnost soutěže se nám po všech stránkách vyplatila a vrátila ve výsledcích z 49. M 6 D v Itálii, jež nemají obdoby v historii naší účasti v této světové soutěži (vedle obvyklého Světového poháru a Stříbrné vázy, i tovární a klubová družstva)! Mimo jiné vpředu jmenovaný jezdec Josef Sirůček ze Mšena za svůj taktický výkon v Itálii byl jmenován mistrem sportu. Pikantní na organizaci této XIX. soutěže je ta skutečnost, že byla připravena prakticky za 3 týdny, když Sportovní komise ÚR AMK Svazarmu ČSSR teprve v létě rozhodla, že „Mšeno" bude v roce 1974 pověřeno uspořádáním řádné mistrovské soutěže ČSSR 1974 namísto plánované kontrolní soutěže před 49. M6D.

  Pořadatel všech dosavadních soutěží ve Mšeně v různém věkovém složení připravil i tento letošní jubilejní XX. ročník Mšenských soutěží. Chceme, aby vešel do vědomí účastníků jako „XX. Mšeno - 1975".Do tohoto ročníku soutěže se přihlásilo 137 jezdů k přejímce se dostavilo 114 v cíly soutěže bylo klasifikováno 44 jezdců.trať soutěže měřila cca 140km a jela se každý den dvakrát,tedy 280km denně .V sobotu 13.9.1975 jsou značky červené; v neděli 14.9. 1975 jsou značky modré s jízdou v opačném směru. Start –cíl soutěže školní hřiště ,rychlostní zkoušky po oba dny v katastru obce Olešno,u silnice Mšeno –Dubá („U kravína“). Soutěž byla vypsána pro třídy 75,100,125,175,250,350 a nad 350 cm3. Minimální počet jezdů ve třídě 6 .Soutěže se mohli zúčastnit jenom jezdci ,kteří mají licenci l.VT.Trať soutěže vedla místy Mšeno,Libovice,Kypa,Houska,Panská ves,Deštné,Houska,Olešno,Sedlec,Mšeno.

 • Startovní listina 1975
 • Výsledky 1975
 • XXI.ročník Mšenské soutěže se jel 4.-5.1976 .Trať měřila stejně jako v předešlém roce.První den červené značky druhý den modré v opačném směru.Přihlášeno 97 jezdců k přejímce se dostavilo 75 jezdců a v cíly bylo klasifikováno 44 jezdců.

 • Mapa 1976
 • Výsledky 1976
 • Startovní listina 1976
 • XXII.ročník Mšenské soutěže následuje po delší přestávce v roce 1984 18.8-19.8. Střediskem soutěže je opět školní hřiště .Umístění rychlostních zkoušek -nová pískovna Srní-terén ,silnice Břehyně –St.Splavy –akcelerace.

 • Mapa 1984
 • XXIV. ročník Mšenské soutěže 22.-23.srpna 1987 .Střediskem soutěže se stal stadion ,rychlostní zkoušky: Motokros-pastvina u obce Nosálov Speciál test –lesní cesta u křižovatky u obce Žďár Akcelerace –Mšeno-Stránka

 • Mapa 1987
 • XXV. ročník Mšenské soutěže 12 a 13.8.2006 Enduro klub Mšeno navazuje po delší přestavce v letošním roce na dlouholetou tradici tereních soutěží ve Mšeně a pořádá terení motocyklové soutěže jako mistrovství ČR a přebor ČR. Po překonání všech potíží s majiteli pozemků, ochranáři a myslivci jsme dospěli ke kompromisu a nalezli trať převážně v terénu silnic je mininum 72 km dlouhý okruh se dvěmi ČK.V každém kole je 1 ET a 1 CT. Trať vede v okolí Mšena střediskem soutěže je plochodránžní stadion ET a CT jsou těsné blízkosti stadionu.

  XXVI. ročník Mšenské soutěže konané ve dnech 25. a 26. srpna 2007. Jede se jako Mistrovství a přebor ČR jednotlivců a družtev. Je připravena 92 km dlouhá trať s 1 ET,1 CT a 1 XT v každém kole.

  XXVII. ročník Mšenské soutěže pořádaný jako závod seriálu MČR a PČR enduro ve dnech 14.a15.8.2010 se konal po 60 letech od první mšenské soutěže. Pořadatelé připravili dlouhou a i za normálních podmínek jistě náročnou soutěž, historie chtiví jedinci se mohli pokochat výstavkou na radnici, která mapovala předešlé ročníky zdejší soutěže (k vidění zde byly fotografie, medaile, videa, sportovní úbor bývalých soutěžáků a tři historické soutěžní stroje v čele s pérákem). Na soutěž samotnou byli pozváni někdejší soutěžáci a zasloužilí mistři řidítek. Déšť, který v sobotu v ranních hodinách začal kropit trať ji proměnil v bahenní lázně. Sobotní závod byl vypsán na 3 okruhy časy „C“.V každém kole tři testy „XT“(extrém test) bývalém kravíně, CT (cross test) na poli ,“ET“ (enduro test) v údolí „Stránečák“. Z mistráků nepřijel nikdo čistý v přeboru ve třídách E1, E2 a E3 byl vyhlášen jen jeden klasifikovaný jezdec a to Robert Meyer v E3. Ostatní buď nedojeli, nebo byli vyloučeni za překročení limitu. Ze 165 startujících MČR- 11 , PČR- 1.VT1- 3,VT2 -1,70- 3 a „ C -0. V nedělním závodě již přálo počasí a upravená trať ,kde byla nejtěžší a pro většinu závodníku nesjízdná místa vynechána se na start postavilo 65 startujících .Závod dokončilo MČR 18 PČR 22 „C“9.Po delší době to byla jedna ze soutěží, která prověřila startující jezdce, což potvrdili i přihlížející mistři řídítek kteří absolvovali obdobné tratě ,ale na motocyklech které můžeme vidět již jen jako muzejní exponáty.

  XXVIII. ročník Mšenské soutěže pořádaný jako závod seriálu MMČR a PČR enduro ve dnech 3.a 4.9.2011 V tomto roce byla připravena trať o délce 65km a v každém kole dva testy CT a ET.Trať byla oproti minulému roku v opačném směru a některá úseky byly vynechány a naopak jiné přidány . Jezdci MMČR v sobotu jeli 4 kola a PČR 3 kola v neděli pak shodně 3 kola.ET byl opět v blízkosti stadionu ve „Stránečáku“ a CT na poli v těsné blízkosti ET.Na startu závodu se představilo v sobotu 152 jezdců a v neděli 104 jezdců.Sobotní 4 kola byla dosti náročná především na fyzičku jezdců .

 • Mapa 2011
 • XXIX. ročník Mšenské soutěže pořádaný jako závod seriálu MMČR a PČR enduro ve dnech 1.a 2.9.2012 V tomto roce byla připravena trať o délce 60km a v každém kole tři testy CT , ET1 a ET2. Trať byla ve stejném směru jako v roce 2010. Jezdci MMČR v sobotu jeli 4 kola a PČR 3 kola časy „C“v neděli pak shodně 3 kola a časy opět „C“. ET1 byl opět v blízkosti stadionu ve „Stránečáku“ a CT na poli v těsné blízkosti ET1 , ale na poli před stadionem a nově byl přidán ET 2, který byl na „Adovce“ . Na startu závodu se představilo v sobotu 101 jezdců a v neděli 74jezdců. Opět v tomto roce začalo v pátek pršet což se jistě podepsalo na účastí jezdců kteří měli v paměti rok 2010 a také to, že v tomto roce se endurová základna rozdělila do dvou seriálů pořádaných AČR a ČSMS. Tento závod byl poslední přípravou před šestidenní, která se v tomto roce jela v sousedním Německu.

 • Mapa 2012
 • XXX. ročník mšenské motocyklové soutěže pořádaný jako závod seriálu MMČR a PČR enduro ve dnech 7. - 8.9.2013. Tento závod se jel jako poslední v seriálu MMČR a PČR enduro a přípravný před šestidenní v Italii. Na start závodu se postavilo v sobotu 145 a v neděli 117 jezdců.

 • Plakát 2013
 • Výsledky 2013.zip
 • XXXI. ročník mšenské motocyklové soutěže pořádaný jako závod seriálu MMČR a PČR enduro ve dnech 23. - 24.8.2014. Tento závod se jel jako poslední v seriálu pro PČR a přípravný pro jezdce MMČR kteří pojedou svůj poslední podnik při ME Uhlířských Janovicích. Na start závodu se postavilo v sobotu 135 a v neděli 108 jezdců.

 • Plakát 2014
 • Výsledky 2014.zip
 • XXXII. ročník mšenské motocyklové soutěže pořádaný jako závod seriálu MMČR a PČR enduro ve dnech 22. - 23.8.2015
  Trať závodu o délce cca 55km v každém kole dva testy CT,ET. CT se jel na přilehlém poli u stadionu a po testu se jelo do ČK1, která byla v prostoru stadionu stejně jako ČK2 ,která následovala po ET na "Ádovce ". Trať závodu v letošním roce nevedla přes žádnou obec a byly přidány nové úseky. Na start závodu se postavilo v sobotu 156 a v neděli 115 jezdců. Tento závod jako několikrát v předešlých letech byl poslední přípravou našich jezdců před šestidenní, která se v tomto roce jela na Slovensku.

 • Plakát 2015
 • Slepá mapa trati
 • Výsledky 2015.zip
 • XXXIII. ročník mšenské motocyklové soutěže pořadaný 27.-28.8.2016
  Trať závodu v délce 55 km obsahovala v každem kole dva měřené testy CT a ET. CT se jel na dvou polích a z částí v přilehlém údolí mezi poli celková délka testu byla cca 5km. ET se jel jako již tradičně na "Ádovce" kde byla trať pozměněna. Přejezdová trať byla dosti ovlivněna suchým počasím v předešlích dnech ,takže se v některých úsecích docela dost prášilo a rychlejší časy dost prověřili startujicí,kteří neměli moc času na relax v časovkách. Na trati byli přidány nové úseky které potrápili některé startujicí.

  I. ročník mšenského enduro sprintu konaný ve dnech 15.-16.4.2017.
  Tato varianta zkráceného enduro závodu byla uspořadana na začátku sezony . Trať závodu se skládala z dvou testů CT , ET a krátkého přejezdu mezi testy a časovou kontrolou celková délky trati byla cca 12 km. CT se jel v těsné blízkosti stadionu délka testu byla cca 3km. ET test se jel na "Ádovce" kde byla trať prodloužena .

  XXXIV. ročník mšenské motocyklové soutěže pořádaný ve dnech 16.-17.9.2017.
  Trať závodu v délce cca 60 km v tomto roce byl přidán jeden test XT, takže kolo obsahovalo tři měřené testy CT,ET,XT. Tento pozdní termín a deštivé počasí v posledních dnech ovlivnilo účast jezců ta byla nejmenší za posledních několik ročníku. V době konání se počasí vydařilo a terén byl ideální pro závody. Na trati byly přidány nové úseky převažně nové výjezdy, které prověřily jezdce v obouch dnech. Nově přidaný test XT na kterém byly překážky z velkých klád ,pneumatik a přeskoku přes kontejner . Tento test byl zpestřením nejen pro diváky ,ale i pro některé jezce kteří se na něm dosti potrápili.

  XXXV.ročník mšenské motocyklové soutěže ve dnech 8.-9.9.2018.
  Délka trati tohoto ročníku bylo 56km v každé kolo obsahovalo dva měřené testy CT,ET. Jezdci MMČR absolvovali 4 kola a PČR 3 kola učast jezdců cca 100. Letošní trať byla s ohledem na počasí dostí prašná zvlášte na CT ,který byl na poli a po prvním kole se tvořily hluboké prašné koleje. ET se jej na znémé trati "Ádovka" ,která se každý ročník mění jak směrem tak profilem trati. Součastí závodu byl i závod družstev. Na přejezdu byly přidanány nové výjezdy a úseky ,které prověřily jezdce .

  II. ročník mšenského enduro sprintu konaný ve dnech 3.-4.8.2019.
  Opět se jednalo o variantu zkráceného enduro závodu . Trať závodu se skládala z dvou testů CT , ET a 6km přejezdu mezi testy a časovou kontrolou celková délky trati byla cca 12 km. CT se jel v těsné blízkosti stadionu délka testu byla cca 3km tento test byl oproti minulému ročníku prodloužen o lesní část o pěkný sjezd a výjezd . ET test se jel na "Ádovce" kde byla trať opět pozměněna . Přejezd byl více endurový s novým výjezdem a náročnějším přejezdem , který některé jezdce potrápil. Závodu se účastnilo cca 150 jezdců.Počasí bylo opět teplé a proto byl závod náročnější jak pro jezdce tak motocykly z důvodu prašnosti.

  III. ročník mšenského enduro sprintu konaný ve dnech 29.-30.8.2020.
  Trať závodu se jako v předešlích letech skládala z dvou testů CT , ET a 6km přejezdu mezi testy a časovou kontrolou celková délky trati byla cca 12 km. CT se jel v těsné blízkosti stadionu délka testu byla cca 3km tento test byl stejný jako v minulému ročníku . ET test se jel na "Ádovce" kde byla trať opět pozměněna . Přejezd byl stejný takže většina jezdců už dopředu veděla co je čeká, ale počasí všechny předpoklady změnilo .Páteční dešť změnil sobotní ranní podmínky na trati ,ale většina jezdců si s tímto poradila.Horším už byla situace po nedělním poledni při závodu PČR .Vytrvalý dešť změnil profil trati, že většina jezdů měla problém kolo zdárně dokončit. Závodu se účastnilo cca 150 jezdců.Počasí bylo dosti proměnlivé a proto byl závod náročnější jak jinak když ve Mšeně zaprší.

  IV. ročník mšenského enduro sprintu konaný ve dnech 24.-25.9.2022.

  1296  Enduro klub Mšeno


  Copyright enduro-mseno.com | Všechna práva vyhrazena - All rights reserved